SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu

Ratsastuskoulumme on Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä ja valvoma 

Kun valitset ratsastuskoulun tai -tallin Ratsastajainliiton jäsentallien joukosta, saat pätevän opettajan, opetuskäyttöön soveltuvan, koulutetun hevosen tai ponin sekä turvalliset olosuhteet harrastamiselle. Lisäksi tiedät, että hevosten hyvinvoinnista huolehditaan ja itselläsi on vakuutusturva mm. tapaturman varalta.

Ratsastajainliiton jäsentallit on jaettu viiteen luokitukseen: ratsastuskouluihin, harrastetalleihin, yksityistalleihin, vaellustalleihin sekä hevosavusteisiin palveluihin. Jäsentallien toiminnan painopisteinä ovat hevosen hyvinvointi, turvallisuus, hevostaidot ja ammattitaitoinen henkilökunta. Ratsastajainliitto tarkastaa tallin toimintaperiaatteet ennen sen hyväksymistä jäseneksi. Hyväksytty talli sitoutuu ylläpitämään liiton toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa.

Ratsastajainliitto tukee ja ohjeistaa jäsentallien toimintaa koulutusten, edunvalvonnan ja tallineuvojien asiantuntijapalveluiden kautta. Tallineuvojat suorittavat 1-2 vuoden välein tallikäynnin jokaiseen liiton jäsentalliin. Tallikäynnillä tutustutaan käytännön tilanteeseen ja opastetaan hevosen hyvinvoinnissa, turvallisuudessa ja asiakaspalvelussa. Tallikäynneistä laaditaan kirjallinen raportti, joka lähetetään myös talliyrittäjälle.

Kaikilla Ratsastajainliiton jäsentalleilla säännöllisesti ratsastusta harrastavilla pitää olla voimassa Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsenyys tai Green Card/Creen Card Plus -kortti. Näin ratsastajalla on kattava vakuutusturva ratsastusta harrastettaessa

SRL:n hyväksymällä ja valvomalla ratsastuskoululla nämä ovat kunnossa:

• Jäsentalli/ratsastuskoulu tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia asianmukaisissa tiloissa ja tarkoitukseen sopivilla hevosilla ammattilaisen ohjauksessa.

•Väh. 70% ratsastustuntien ohjaamisesta vastaa hevosalan ammatillisen koulutuksen saanut henkilö tai henkilöt (ratsastuksenohjaaja, ratsastuksenopettaja tai master-ratsastuksenopettaja).

• Talli ja sen ympäristö ovat siistejä ja hyvin hoidettuja.

• Tallilla on valaistu ja aidattu kenttä ja/tai maneesi sekä asianmukainen, toimintaan sopiva kalusto ja rajattu tila katsojille.

• Tallilla on ohjattua ratsastus-/hevosharrastustoimintaa.

• Tallilla voi suorittaa SRL:n ratsastus- ja hevostaitomerkkejä.

• Hevoset ovat tehtäväänsä koulutettuja ja niiden osaamista ylläpidetään.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu huolehtii hevosten hyvinvoinnista.

• Hevosten perustarpeet, säännöllinen hoito ja ruokinta, asianmukainen pitopaikka sekä ulkoilu ja liikunta, ovat kunnossa.

• Hevosen pitopaikat, tarhat ja laitumet ovat hoidetut ja turvalliset.

• Hevoset pääsevät ulkoilemaan päivittäin tarhaan.

• Hevosilla on tarvittavat, sopivat, ehjät ja puhtaat varusteet.

• Hevoset työskentelevät yhtäjaksoisesti korkeintaan 3 tuntia ja yhteensä enintään 4 tuntia päivässä.

• Alle 5-vuotiaita hevosia ei käytetä opetuskäytössä.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu panostaa ratsastusharrastuksen turvallisuuteen.

• Tallin säännöt ja toimintatavat ovat selkeästi näkyvillä tallin ilmoitustaululla.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu opastaa asiakkaita hevostaidoissa.

• Kaikilla ratsastustunteja pitävillä henkilöillä on voimassa oleva ensiapukoulutus (EA1 tai EA2).

• Kypärän käyttö on pakollista ratsastuksen aikana.

• Ratsastuskoulu ei vuokraa hevosia ilman valvontaa.

• Asiakkaille kerrotaan ratsastusharrastukseen liittyvistä riskeistä.

• Tallilla on asianmukainen ensiapupakkaus.

• Tallilla on ajan tasalla oleva turvallisuusasiakirja.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu hoitaa hyvin asiakaspalveluaan.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu varmistaa, että säännöllisesti tallilla ratsastavien asiakkaiden vakuutusturva on kunnossa (Green Card tai ratsastusseurajäsenyys).

• Jäsentalli/ratsastuskoulu kertoo alkeiskurssilaisille, satunnaisratsastajille ja leiriläisille vakuutusturvasta, joka on hoidettu SRL:n tallijäsenyyden kautta.

• Tallilla on asiakasrekisteri, josta löytyy huoltajan ja lähiomaisen yhteystiedot.

• Alaikäisten harrastukseen liittyvistä asioista tiedotetaan myös huoltajaa.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu noudattaa lakeja sekä viranomaisten ja SRL:n ohjeita ja määräyksiä.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu täyttää hevostallien tilavaatimukset, jotka astuivat voimaan 1.1.2014.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu noudattaa Kuluttajaviraston ohjeita Ratsastuspalveluiden turvallisuuden edistämiseksi.

• Jäsentalli/ratsastuskoulu pitää kirjaa hevosten työtunneista.