Rekisteriseloste

23.05.2018 TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste asiakasrekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelytoimista

1. Rekisterinpitäjä

Etelä-Pohjanmaan Valmennustalli

y-tunnus 2031410-3

Koivusaarentie 90 63300 Alavus

Yrityksessä asiakasrekisteriä käsittelee Olli-Pekka Vartiamäki .

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:  epvalmennustalli@gmail.com

3. Rekisterin nimi:

Etelä-Pohjanmaan Valmennustallin asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus:

Henkilötietoja käytetään ratsastustuntitoiminnan järjestämiseen: opetusryhmien tekoon, laskutukseen ja maksujen perintään sekä yhteydenpitoon asiakkaan (tai asiakkaan huoltajan) ja yrityksen välillä.

Tietoja kerätään myös yrityksen järjestämien erilaisten tapahtumien, kurssien, koulutuksien, retkien ja leirien järjestämiseksi ja niihin osallistuvien sekä yrityksen väliseen yhteydenpitoon.

Yhteydenpito ratsastuskoulun ja asiakkaan / asiakkaan huoltajan välillä hoidetaan pääsääntöisesti puhelimitse (tekstiviestein). Tunti-ilmoittautumisista kootaan päivittäin nimilistat, jotka eivät sisällä muita henkilötietoja.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi
• Osoite
• Puhelinnumero
• Alaikäisen asiakkaan huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero)
• asiakkaalta kerätään myös opetustoimintaan oleellisesti vaikuttavia terveyteen liittyviä tietoja, jotka asiakas kokee tarpeelliseksi ilmoittaa oman hyvinvointinsa sekä turvallisuutensa ja muiden turvallisuuden kannalta.

Kursseille, tapahtumiin ja leireille osallistuvilta kerätään henkilötiedot ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistujilta kerätään tapahtuman luonteesta riippuen nimi ja puhelinnumero sekä alaikäisiltä huoltajan yhteystiedot. Ilmoittautuminen voi tapahtua myös tallin seinällä olevaan nimilistaan, johon ei kerätä muita henkilötietoja.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
•Asiakkaan itsensä oppilastietolomakkeeseen kirjaamat tiedot tunneille ilmoittautumisen yhteydessä.
•tapahtumiin, kursseille tai leireille ilmoittautumisen yhteydessä asiakkaan itsensä ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakassuhteen päätyttyä tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Tapahtumiin, kursseille, koulutukseen retkille ja leireille osallistumista varten kerätyt tiedot tuhotaan em. tapahtuman päätyttyä.

8. Tietojen luovutus Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

•Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

•Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa kaapeissa ja hävitetään asiakassuhteen tai tapahtuman/leirin ym. päätyttyä silppuamalla tai polttamalla.

Asiakasrekisterin tietoja käsittelevät vain kohdassa 1 mainitut henkilöt.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta: 1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä on toimitettava 30 päivän sisällä pyynnöstä.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.

3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei enää halua olla ilmoittautuneiden listalla.

4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen oikeuksiaan on loukattu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Etelä-Pohjanmaan Valmennustalli Koivusaarentie 90, 63300 Alavus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse: jutta.neste@gmail.com

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.