Usein kysytyt kysymykset

Miksi talutustunneilla ei voi taluttaa sisarus tai vanhempi?

Tähän on kaksi syytä: turvallisuus ja oppimistilanne. Talutustunneilla taluttajina toimivat ovat harjoitelleet avustajana toimimista ja he tuntevat hevosen/ponin. Avustajilla ja opettajalla on ainutlaatuinen side ja yhteinen sanasto ja tämän avulla talutustunnit onnistuvat mahdollisimman turvallisesti.

Sisaruksen/vanhemman huomio voi helposti kiinnittyä vain ratsastajaan ja näin ollen voi syntyä turhia vaaratilanteita. Usein vanhemmat saattavat turhautua lapsensa tekemisistä/tekemättömistä asioista, säikähtää erilaisia tilanteita tai tehdä lapsensa puolesta asioita tunnistamatta edes näin tapahtuvan. Näin tapahtuessa opettaja joutuukin ohjaamaan vanhempaa eikä tämä ole ratsastustunnin tarkoitus.

Lisäksi ratsastaja keskittyy paljon paremmin, kun ei tarvitse kinata sisaruksen kanssa tai aistia vanhemman tunnetiloja. Avustettava ratsastaja oppii omatoimisemmaksi, kun avustaja ei ole "liian tuttu" ja rohkaistuu paremmin niin hoitotilanteissa kuin ratsastustilanteissa toimimaan annettujen ohjeiden mukaan.

***

Miksi ratsastustunti on niin kallis, kun joissakin paikoissa voi päästä ratsastamaan paljon halvemmallakin?

Ratsastustunnin hinta voi tuntua korkealta, mutta tunnin hinta muodostuu monesta tärkeästä asiasta.

Olosuhteet, joissa toimintaa järjestetään: asianmukaiset, turvalliset ja siistit tallitilat, turvalliset ja hyvinhoidetut ratsastusalueet, piha-alueet, hevosten ulkoilualueet.

Opetushevoset. Toiminnassa käytettävien hevosten ja ponien tulee soveltua tehtäviinsä.

Hevosten hoito. On ensiarvoisen tärkeää huolehtia, että hevosten ruokinta, hoito, terveydenhuolto ja kengitys ovat kunnossa. Rehujen on oltava laadultaan hyvää ja jokaisen hevosen ruokinta on suunniteltava yksilöllisesti. Hevonen tarvitsee heinän eli karkearehun lisäksi väkirehuja sekä kivennäisiä, vitamiineja ja tarvittavia lisä- ja täydennysrehuja.

Hevosten hoito ja kohtelu on oltava lajinomaiset tarpeet huomioonottavaa sekä kaikin tavoin eettinenkin näkökulma mukana. Hevosten terveydestä on huolehdittava; rokotukset, lantanäytteet, madotukset, hampaiden raspaukset sekä tarvittaessa muut hoitotoimenpiteet kuuluvat jokaisen ammattimaisen tallin terveydenhuolto-ohjelmaan, suunnitellen yhteistyössä eläinlääkärin kanssa.

Hevosten kavioista on huolehdittava säännöllisesti ammattitaitoisen kengityssepän toimesta.

Henkilökunnan koulutus ja osaaminen. Ammattitaito tulee koulutuksesta ja kokemuksesta ja omaa osaamistaan tulee kehittää koko ajan. Niin hevosten hoitamisessa kuin opetustyössäkin tulee tietoa ja taitoja hankkia koko ajan.

Toiminnan suunnittelu, yhteistyö eri viranomaisten kanssa, vakuutukset. Ammattimaisesti toimivalla tallilla on laadittuna turvallisuusasiakirja. Toimintaa suunnitellaan ja kirjataan ylös koko ajan. Eri viranomaistahojen kanssa toimitaan yhteistyössä. Yrittäjä on lainkin mukaan aina vastuussa tarjoamistaan palveluista ja on tärkeää, että vakuutuksista on huolehdittu asianmukaisesti.

Olemme SRL:n hyväksymä ja valvoma ratsastuskoulu ja olemme sitoutuneet ylläpitämään liiton toimintaperiaatteiden mukaista toimintaa. Lue lisää täältä

***

Miten varustaudun ratsastustunneille?

Voit lukea lisää asianmukaisesta pukeutumisesta ja turvallisuudesta täältä