Miksi talutustunneilla ei voi taluttaa sisarus tai vanhempi?

Tähän on kaksi syytä: turvallisuus ja oppimistilanne. Talutustunneilla taluttajina toimivat ovat harjoitelleet avustajana toimimista ja he tuntevat hevosen/ponin. Avustajilla ja opettajalla on ainutlaatuinen side ja yhteinen sanasto ja tämän avulla talutustunnit onnistuvat mahdollisimman turvallisesti.

Sisaruksen/vanhemman huomio voi helposti kiinnittyä vain ratsastajaan ja näin ollen voi syntyä turhia vaaratilanteita. Usein vanhemmat saattavat turhautua lapsensa tekemisistä/tekemättömistä asioista, säikähtää erilaisia tilanteita tai tehdä lapsensa puolesta asioita tunnistamatta edes näin tapahtuvan. Näin tapahtuessa opettaja joutuukin ohjaamaan vanhempaa eikä tämä ole ratsastustunnin tarkoitus.

Lisäksi ratsastaja keskittyy paljon paremmin, kun ei tarvitse kinata sisaruksen kanssa tai aistia vanhemman tunnetiloja. Avustettava ratsastaja oppii omatoimisemmaksi, kun avustaja ei ole "liian tuttu" ja rohkaistuu paremmin niin hoitotilanteissa kuin ratsastustilanteissa toimimaan annettujen ohjeiden mukaan.